برنامه mscc Remot نسخه راه دور برنامه mscc میباشد که برای ارتباط مستقیم شما با برنامه mscc و در نتیجه مجتمع چاپ نقش الماس آماده شده است. این نرم افزار به شما این امکان را میدهد که بدون مراجعه حضوری در محل مجتمع چاپ نقش الماس و بدون نیاز به ارسال ایمیل یا پیگیری های مکرر تلفنی سفارش خود را به طور مستقیم در فرمهای چاپی قرار داده و مطمئن باشید که سفارشات شما همان گونه که خودتان خواسته اید چاپ خواهد شد.